עורכי דין לוגו
 
עורכי דין מועדפים עורכי דין - פרסום עורכי דין ראשי
   
 
 
 
עורכי דין - אינדקס עורכי הדין הגדול במדינה. נקודה.
פורטל עורכי הדין המוביל בישראל הוקם כדי לרכז רשימה מובחרת של משרדי עורכי דין מפולחים לפי תחומי התמחותם המשפטית ולפי אזורים גיאוגרפיים, רשימה שתאפשר לך לבחור את העורך דין המתאים ביותר לצרכיך.

מדריך קצר לנפגעי תאונות דרכים.

עו"ד יוסף קדוש

מי זכאי לפיצויים עקב תאונת דרכים?
נוסע, נהג, או הולך רגל, שנפגע בתאונת דרכים, זכאי לפיצויים עבור נזקי גופו ונפשו, על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975, שנהוג לכנותו בקצרה "חוק הפיצויים". במרבית המקרים אין בעובדה שאדם זה או אחר אשם בתאונת הדרכים כדי לשלול ממנו את הזכאות לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף או נפש אשר נגרמו לאותו אדם עקב תאונת הדרכים. בן משפחה של נפגע, - אדם שניזוק נפשית עקב פגיעת קרובו בתאונה, זכאי אף הוא לפיצויים. על פי פסיקת בית המשפט העליון, הזכות לפיצויים עבור נזק נפשי כזה מותנית בקיומם של ארבעה תנאים מצטברים: 1. להוציא מקרים יוצאי דופן, התובע חייב להיות בדרגת קירבה ראשונה (הורים, ילדים ובני זוג) לנפגע. 2. התובע התרשם מנזקי התאונה מכלי ראשון, באמצעות הראיה או השמיעה. אולם לא נשללה האפשרות להכרה בנזק נפשי שנגרם בקבלת מידע מכלי שני. 3. הנזק הנפשי נגרם בקרבת מקום וזמן לתאונה, באמבולנס, או בבית החולים, אליו פנה הנפגע בגופו. 4. הנזק הנפשי חייב להיות מהותי. לא תגובה נפשית שלילית, עליה ניתן להתגבר בכוחות עצמיים. דוגמה לנזק נפשי מהותי היא מחלת נפש כפשוטה (פסיכוזיס) וגם מקרים ברורים, קשים ומשמעותיים מבחינת משכם של פגיעות נפשיות רציניות (נוירוזיס).
אילו כלי רכב מזכים בפיצויים מכח חוק הפיצויים?
החוק מגדיר רכב זכאי " רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית" . כך שהכוונה היא בעיקר למכוניות פרטיות, מסחריות, מיניבוסים, אוטובוסים, מוניות, משאיות, אופנועים, קטנועים וכיוצא באלה. יחד עם זאת, אין הרשימה המוזכרת לעיל , רשימה סגורה ויתכן כי בית המשפט העליון יכיר בסוגים נוספים של כלי רכב ככלי רכב "מזכים" העונים על ההגדרה בחוק הפיצויים.
אם כך , אילו כלי רכב אינם מזכים בפיצוים?
החוק הוציא במפורש מהגדרת רכב מנועי את כלי התחבורה הבאים כסאות גלגלים, עגלות נכים ומדרגות נעות. לרשימה זו הוסיפה הפסיקה גם מעליות כרכב מנועי אשר אינו מזכה בפיצויי על פי חוק הפיצויים. משמעות הדבר היא , שבמידה ונפגעתה באחד מכלי התחבורה אשר צוינו לעיל אינך זכאי לפיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אך אין הדבר אומר שאינך זכאי לקבלת פיצויים כלל. ייתכן שבמקרה של פציעה באחד מכלי התחבורה המוזכרים לעיל יהיה הנפגע זכאי לפיצויים מכוח חוק אחר.
אילו סוגי שימוש ברכב מזכים בפיצויים לפי החוק?
חוק הפיצויים קובע אילו שימושים ברכב ייחשבו כשימוש ברכב מנועי ויזכו את הנפגע בפיצויים לפי חוק הפיצויים. החוק מתחיל , כמובן, בנסיעה ברכב, כמו כן גם כניסה לרכב וירידה ממנו החנייתו , דחיפת הרכב או גרירתו מזכה בפיצויים. באותו אופן, גם פגיעות תוך כדי הידרדרות הרכב, התהפכותו, נפילת מטען או הינתקות חלק מרכב נוסע מזכות בפיצויים. גם פגיעות בעת טיפול או תיקון דרך ברכב או פגיעות ממטען או מהינתקות חלק מרכב עומד או חונה, מזכות בפיצויים, ובתנאי שהנפגע לא נפגע במסגרת עבודתו. התפוצצות או התלקחות של הרכב, בשל רכיב החיוני לנסיעתו, גם היא מוגדרת בחוק תחת הסעיף של שימוש ברכב מנועי אשר לפיו במקרה של פגיעה יהיה הנפגע זכאי לפיצויים לפי החוק.
מה קורה במקרה של פגיעה ברכב חונה?
על פי לשון החוק, פגיעה ברכב שחנה, מכוסה בביטוח חובה, בתנאי שהרכב חנה במקום שאסור לחנות בו. לפי פסיקתו של בית המשפט העליון -"חנייה במקום שאסור לחנות בו", כוונתו לחניה היוצרת סיכון תחבורתי. לעומת זאת, חניה במקום שאינו מהווה סיכון תחבורתי לא תיחשב חניה אסורה גם אם יש במקום תמרור האוסר חניה.
ומה במקרה של טעינה או פריקה כשהרכב עומד?
חוק הפיצויים מחריג מקרה כזה, במפורשות, מההגדרה של 'שימוש ברכב מנועי' משמעות הדבר היא שפגיעה עקב טעינה או פריקה, של מטען כשהרכב עומד אינה מזכה בפיצויים. אולם בית המשפט העליון צמצם חריג זה וקבע, כי כאשר הפגיעה נובעת משימוש ברכב, אשר הוא כשלעצמו מזכה בפיצויים, אין זה משנה שהשימוש נעשה במהלך, או לצורך טעינה ופריקה.
מה לגבי תאונות הנגרמות על ידי כלים ייעודיים: מלגזות, מנופים, רמפות?
אם הכלי הייעודי ניצל את הכוח המכאני של הרכב, השימוש בו מזכה בפיצויים. בית המשפט העליון קבע, כי הזכאות לפיצויים קיימת, אפילו הכוח המכאני של הרכב נוצל שלא למטרות תחבורה.
נוסע ברכב: את מי הוא תובע ?
את מבטח הרכב בו נסע. אין זכאות לפיצויים ממבטח של רכב מעורב אחר בתאונה, גם אם נהג הרכב האחר אשם בתאונה.
הולך רגל: את מי הוא תובע?
במקרה כזה הנפגע תובע את מבטח הרכב שפגע בו. החוק אינו מציב תנאי, שהפגיעה בהולך הרגל תהיה במגע פיזי עמו. לדוגמא , מקרה בו רכב התקרב אל אדם. הוא נבהל, קפץ לבור ונפגע. בית המשפט פסק כי הוא זכאי לפיצויים ממבטח הרכב. לעיתים, כאשר אדם נפגע מחוץ לרכבו ממכונית חולפת הוא עדיין נחשב כמי שעשה שימוש ברכבו שלו וזכאי לפיצויים מהמבטח שלו. הולך רגל שנפגע ממספר רכבים, רשאי לתבוע את חברת הביטוח של אחד הרכבים, או של כל הרכבים שהיו מעורבים בתאונה, לפי שיקול דעתו.
נהג הרכב: את מי הוא תובע?
נהג הרכב אשר נפגע בתאונת דרכים תובע את מבטח הרכב בו נהג בעת שנפגע. אין זכאות לפיצויים ממבטח הרכב האחר, גם אם נהגו של הרכב האחר אשם בתאונה.
רכב ללא ביטוח או לא ידוע: את מי תובעים? במקרה בו זהותו של הרכב הפוגע לא ידועה או במקרה בו הרכב הפוגע ללא כיסויי ביטוחי ניתן לתבוע את הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, או בקיצור קרנית. קרנית הוא תאגיד, שהוקם על פי חוק הפיצויים, במטרה לפצות את הנפגעים שאינם יכולים לתבוע חברת ביטוח. למשל, במקרה של תאונת "פגע וברח" בה זהות כלי הרכב הפוגע אינה ידועה, או במקרה בו נהג הרכב נהג ללא רישיון בר תוקף, או בנסיבות אחרות בהן הביטוח אינו מכסה את השימוש שנעשה ברכב במועד התאונה.
ומה עם האשם בתאונה, האם זכאי לפיצויים?
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מביא עמו את עקרון האחריות המוחלטת. הזכאות לפיצויים עבור פגיעה בתאונת דרכים קיימת, אפילו אם לא הייתה כל אשמה מצד הפוגע, ואפילו אם התאונה אירעה באשמתו של הנפגע. אין רלוונטיות לגבי אשמתו של הנהג לעניין פיצויים לפי חוק הפיצויים למעט מקרים מיוחדים.
ייחוד עילה , מהי?
כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, עליו לתבוע פיצויים בעבור נזקי הגוף אשר נגרמו לו כתוצאה מהתאונה על פי חוק הפיצויים בלבד ואינו יכול לתבוע גורם אחר, גם אם לכאורה (ללא חוק הפיצויים) הייתה קיימת לו עילת תביעה כלפי גורם זה. ויודגש כי המדובר בנזקי גוף או נפש בלבד ואין המדובר בנזקים אשר נגרמו לרכבו כתוצאה מהתאונה.
נפגעתי תאונת דרכים בעבודה בדרך אליה או וממנה וקיבלתי כסף מהביטוח לאומי, האם אני זכאי לעוד פיצוי?
אדם שנפגע בתאונת דרכים במהלך עבודתו, בדרך למקום עבודתו, או בדרך חזרה ממקום עבודתו, זכאי לתבוע גמלאות בעין (ריפוי, החלמה, שיקום רפואי ומקצועי) וגמלאות בכסף (דמי פגיעה, מענק וקצבה), מהמוסד לביטוח לאומי וזאת בנוסף לתביעת נזקי הגוף אותה יגיש כנגד חברת הביטוח. יחד עם זאת, שווי הגמלאות שהמוסד מעניק, מנוכה מהפיצויים המשולמים על ידי מבטח הרכב. הנפגע לא יקבל יותר מנזקו.
ומה לגבי ביטוחים פרטיים?
נפגע תאונת דרכים המבוטח באופן פרטי, או באמצעות המעסיק, או במסגרת קבוצתית, בביטוחים פרטיים, כגון ביטוח חיים, ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח תאונות אישיות, זכאי לתבוע פיצוי גם מאת מבטחים אלה בלא כל קשר לתביעתו מכוח חוק הפיצויים. על תביעה מכוח ביטוחים אלה להיות מוגשת לבית משפט לא יאוחר מתום שלוש שנים ממועד קרות התאונה. לאחר שלוש שנים, תתיישן התביעה והנפגע לא יוכל לממש את פוליסות הביטוח שברשותו. חישוב הפיצויים לפי ראשי נזק סכום הפיצויים המגיע לנפגע נקבע לפי ראשי נזק. דוגמאות לגובה הפיצויים הנפסקים בבתי המשפט לפי ראשי הנזק השונים. ראשי הנזק העיקריים הינם: כאב וסבל אובדן כושר השתכרות והפסדי שכר הוצאות רפואיות הוצאות עבור עזרת הזולת וסיעוד הוצאות ניידות הוצאות להתאמת דיור הוצאות משפט אגרת בית המשפט
האם ניתן לקבל מהביטוח כסף "על החשבון"?
משפט הפיצויים עלול להמשך זמן רב. לכן, חוק הפיצויים נתן לבית המשפט סמכות מיוחדת לפסוק לנפגע תאונת דרכים לאלתר סכומים לכיסוי הוצאות המחייה שלו, כאשר מצבו הרפואי אינו מאפשר לו את מימונם. תשלום זה קרוי תשלום תכוף. סכום זה יקוזז מסכום הפיצויים שייפסק לנפגע בתום ההליך השיפוטי.הבהרה: האמור במאמר זה הינו לצורך מידע כללי בלבד ואין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית, הניתנת על ידי עורך דין.

לכניסה לאתר עו"ד יוסף קדוש

 
עורכי דין נזיקין וביטוח
עורכי דין עבודה וביטוח לאומי
עורכי דין רכב ותעבורה
עורכי דין פלילי
עורכי דין משפחה
עורכי דין חוזים ומקרקעין
עורכי דין הוצאה לפועל ובנקאות
עורכי דין למיסוי
עורכי דין משפט מסחרי וחברות
עורכי דין קניין רוחני
עורכי דין אזרחי
עורכי דין מנהלי
עורכי דין נישות ייחודיות
עורכי דין חדשים בפורטל
טיפול בתביעות נזקי גוף
עורך דין נזיקין
פסלו לך את רשיון הנהיגה?? "
עורך דין תעבורה
טיפול בתביעות גירושין , מזונות , צוואות
עורך דין משפחה
עורכי דין - טיפים
עורך דין ערן ברנט
כיצד לכתוב נכון שיקים
עורך דין ערן ברנט
איך להתכונן לחקירת יכולת?
עורך דין ערן ברנט
משמעותו של שטר הביטחון?